facebook twitter LinkedIn spotify

Main partners

Ministerstvo kultury ČR

ČEPS (provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy)

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CHAPS spol. s r.o.

Main media partners

Official transportation

České dráhy, a.s.

Media partners

Partners

Město Plzeň

Městský obvod Plzeň 3

Liberecký kraj

Město Liberec

Pražské služby a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Pražská energetika, a. s.

Vodárna Plzeň a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Under the patronage of

Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ivan Bartoš

Ministr kultury, Ministerstvo kultury ČR, Martin Baxa

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jan Lipavský

Senát Parlamentu Českě Republiky, RNDr. Miloš Vystrčil

Primátor hlavního města Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib

Starosta Městské části Praha 1, Ing. Petr Hejma

Hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Grolich

Primátorka statutárního města Brna, JUDr. Markéta Vaňková

Starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl

Hejtmanka Plzeňského kraje, Ph.D. Ilona Mauritzová

Primátor města Plzně, Mgr. Pavel Šindelář

Starosta města Domažlice, JUDr. Zdeněk Novák

Hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta

Primátor statutárního města Liberce, Ing. Jaroslav Zámečník

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba

With support from

Rakouské kulturní centrum

Istituto Italiano di Cultura

J.K. Tyl Theatre

Special thanks to

Main partner
Main partner
Official transportation
Main partner
Main partner
Main media partner