facebook twitter LinkedIn spotify

Za hlavní podpory

Hlavní partneři

Hlavní město Praha

Festival je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Ministerstvo kultury ČR

Festival se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
https://www.mkcr.cz/?lang=cs

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Hlavní mediální partneři

Oficiální dopravce

České dráhy, a.s.

Mediální partneři

Partneři

Brno

Festival se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.
https://www.brno.cz/

Město Plzeň

Městský obvod Plzeň 3

Hluboká nad Vltavou

Liberecký kraj

Město Liberec

Jihočeský kraj

Festival je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
http://www.kraj-jihocesky.cz/

Plzeňský kraj

Festival je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
http://www.turisturaj.cz/

ČEZ, a. s.

Pražské služby a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Pražská energetika, a. s.

ČEPS (provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy)

provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy
https://www.ceps.cz/cs/

Vodárna Plzeň a.s.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

C. Bechstein Europe s.r.o

Severočeská voda

Pod patronací

Ministr kultury, Ministerstvo kultury ČR, Martin Baxa

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jan Lipavský

Senát Parlamentu Českě Republiky, RNDr. Miloš Vystrčil

Ministr pro místní rozvoj ČR, Ivan Bartoš

Primátor hlavního města Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib

Starosta Městské části Praha 1, Ing. Petr Hejma

Hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Grolich

Primátorka statutárního města Brna, JUDr. Markéta Vaňková

Starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl

Hejtmanka Plzeňského kraje, Ph.D. Ilona Mauritzová

Primátor města Plzně, Mgr. Pavel Šindelář

Starosta města Domažlice, JUDr. Zdeněk Novák

Hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta

Primátor statutárního města Liberce, Ing. Jaroslav Zámečník

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba

Za podpory

Instituto Cervantes de Praga

Istituto Italiano di Cultura

Rakouské kulturní centrum

Hotel Ambassador Zlata Husa

J.K. Tyl Theatre

Speciální poděkování

Za podpory
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner