facebook twitter LinkedIn spotify

Hlavní partneři

Ministerstvo kultury ČR

Festival se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
https://www.mkcr.cz/?lang=cs

ČEPS (provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy)

provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy
https://www.ceps.cz/cs/

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CHAPS spol. s r.o.

Hlavní mediální partneři

Oficiální dopravce

České dráhy, a.s.

Mediální partneři

Partneři

Hlavní město Praha

Festival je realizován s finanční podporou hl. m. Prahy.
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Brno

Festival se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.
https://www.brno.cz/

Město Plzeň

Městský obvod Plzeň 3

Liberecký kraj

Město Liberec

Jihočeský kraj

Festival je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
http://www.kraj-jihocesky.cz/

Plzeňský kraj

Festival je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
http://www.turisturaj.cz/

Pražské služby a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Pražská energetika, a. s.

Vodárna Plzeň a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Pod patronací

Ministryně pro místní rozvoj ČR, Ivan Bartoš

Ministr kultury, Ministerstvo kultury ČR, Martin Baxa

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Jan Lipavský

Senát Parlamentu Českě Republiky, RNDr. Miloš Vystrčil

Primátor hlavního města Prahy, MUDr. Zdeněk Hřib

Starosta Městské části Praha 1, Ing. Petr Hejma

Hejtman Jihomoravského kraje, Mgr. Jan Grolich

Primátorka statutárního města Brna, JUDr. Markéta Vaňková

Starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl

Hejtmanka Plzeňského kraje, Ph.D. Ilona Mauritzová

Primátor města Plzně, Mgr. Pavel Šindelář

Starosta města Domažlice, JUDr. Zdeněk Novák

Hejtman Libereckého kraje, Bc. Martin Půta

Primátor statutárního města Liberce, Ing. Jaroslav Zámečník

Hejtman Jihočeského kraje, MUDr. Martin Kuba

Za podpory

Rakouské kulturní centrum

Istituto Italiano di Cultura

J.K. Tyl Theatre

Speciální poděkování

Hlavní partner
Hlavní partner
Oficiální dopravce
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner