facebook twitter LinkedIn spotify

Partneři

Brno

Festival se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna.
https://www.brno.cz/

Město Plzeň

Městský obvod Plzeň 3

Hluboká nad Vltavou

Liberecký kraj

Jihočeský kraj

Festival je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.
http://www.kraj-jihocesky.cz/

Plzeňský kraj

Festival je uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.
http://www.turisturaj.cz/

ČEZ, a. s.

Pražské služby a.s.

Plzeňská teplárenská, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

Pražská energetika, a. s.

ČEPS (provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy)

provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy
https://www.ceps.cz/cs/

Vodárna Plzeň a.s.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

C. Bechstein Europe s.r.o

Severočeská voda