facebook twitter LinkedIn spotify

EEA granty

15. 6. 2015

Hudební festival Bohemia JazzFest získal pro rok 2015 dotaci z EHP a Norských fondů 2009‐2014 z programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění. V letošním roce se bude konat již 10. ročník tohoto významného jazzového festivalu. Hlavním cílem Bohemia JazzFestu je představit hudbu každému a nabídnout široké veřejnosti možnost si zdarma poslechnout ty nejlepší hudebníky na světě. Projekt „Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015“ se bude v roce 2015 odehrávat ve spolupráci s norskou jazzovou skupinou Hakon Kornstad Ensemble “Tenor Battle" a islandskou jazzovou skupinou Sunna Gunnlaugs Trio. Realizace Bohemia JazzFestu přispěje k naplnění cílů kulturních politik v profesionálních uměleckých oblastech, zejména hudebních, a podpoří prezentaci současného umění široké veřejnosti se zaměřením na zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a posílení mezikulturního dialogu a kulturní identity jednotlivých občanů. Příjemcem grantu z EHP a Norských fondů je obecně prospěšná společnost Bohemia JazzFest, o.p.s., která byla vytvořena 10. října 2005 za účelem realizace mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest a dalších kulturních akcí. 

http://www.eeagrants.cz/