facebook twitter LinkedIn spotify

Project

27. 6. 2017

Hudební festival Bohemia JazzFest získal pro rok 2015 dotaci z EHP a Norských fondů 2009-2014 z programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění. V letošním roce se bude konat již 12. ročník tohoto významného jazzového festivalu. Hlavním cílem Bohemia JazzFestu je představit hudbu každému a nabídnout široké veřejnosti možnost si zdarma poslechnout ty nejlepší hudebníky na světě. Projekt "Mezinárodní hudební festival Bohemia JazzFest 2015" se v roce 2015 odehrával ve spolupráci s norskou jazzovou skupinou Hakon Kornstad Ensemble "Tenor Battle" a islandskou jazzovou skupinou Sunna Gunnlaugs Trio. Realizace Bohemia JazzFestu přispěje k naplnění cílů kulturních politik v profesionálních uměleckých oblastech, zejména hudebních, a podpoří prezentaci současného umění široké veřejnosti se zaměřením na zvýšení povědomí o kulturní rozmanitosti a posílení mezikulturního dialogu a kulturní identity jednotlivých občanů. Příjemcem grantu z EHP a Norských fondů je obecně prospěšná společnost Bohemia JazzFest, o.p.s., která byla vytvořena 10. října 2005 za účelem realizace mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest a dalších kulturních akcí.
Za podpory
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner