facebook twitter LinkedIn spotify

PressAkreditace se uděluje pouze pro odborníky přidělené uznávanými médií na pokrytí festivalu.

Zde je k dipozici tisková zpráva.

 
Za podpory
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner