facebook twitter LinkedIn spotify

NOTA BENE QUINTET  (FR)

Kdy a kde vystupují na BJF ?

Liberec - 14. 7. 2022 - 20:30
Hluboká nad Vltavou - 15. 7. 2022 - 19:00

O kapele

Rémi Bonetti - voice 
Ludovic Ernault - alto saxophone 
Ewen Grall - drums 
Charles Heisser - piano 
Nicolas Zentz - upright bass


Nota Bene Kvintet a jejich zpěvák Remi Bonetti nás zavedou do unikátní „jazzistické“ sféry, spojující spíše tradiční formaci s dynamickým písničkářstvím a směle moderní hrou ukazující svěžest a spontánnost. Pět členů Nota Bene se střídá v rolích sólisty a doprovodu, a, sjednocení spolu jako pět prstů jedné ruky, poutají pozornost publika.
The Nota Bene quintet and their frontman Remi Bonetti take us into a special " jazzistic“ sphere, combining a rather traditional formation with dynamic songwriting and a resolutely modern play showing freshness and spontaneity. The five members of Nota Bene take turns on the roles of soloist and accompanist and, united like the five fingers of one hand, capture the attention of the audience.
 
Za podpory
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní partner
Hlavní mediální partner