facebook twitter LinkedIn spotify

Bohemia Jazz Award

Mezinárodní cena Bohemia Jazz Award, je počínaje rokem 2008 každoročně udělována za umělecký přínos a popularizaci jazzové hudby některému z vynikajících světových jazzových umělců.

Cenu uděluje správní rada Bohemia JazzFest, o.p.s. Cena je určena nejlepším žijícím umělcům za jejich přínos rozvoji jazzových hudebních žánrů. Umělci si cenu přebírají osobně v rámci konání festivalu

Cenu tvoří skleněná plastika výtvarníka Zdeňka Lhotského, která svým tvarem dlažební kostky symbolizuje středoevropské historické náměstí na kterém se festival Bohemia JazzFest koná.

Cena byla udělena:

John Scofield 2008
Joshua Redman 2009
Roy Hargrove 2010
McCoy Tyner 2011
David Holland 2012
Ralph Towner 2013
Dr. Lonnie Smith 2014
Yellowjackets 2015
Charles Lloyd 2016
Miroslav Vitous 2017
Enrico Rava 2018
Tuck & Patti 2019