facebook twitter LinkedIn spotify

Bohemia Jazz Award 2014

6. 7. 2014

Mezinárodní cena Bohemia Jazz Award, je každoročně udělována za umělecký přínos a popularizaci jazzové hudby některému z vynikajících světových jazzových umělců. 

Cenu uděluje správní rada Bohemia JazzFest, o.p.s. a je určena nejlepším žijícím umělcům za jejich přínos, rozvoj a popularizaci jazzové hudby. Umělci si cenu přebírají osobně v rámci konání festivalu.

 Cenu tvoří skleněná plastika uznávaného výtvarníka Zdeňka Lhotského, která svým tvarem dlažební kostky symbolizuje středoevropské historické náměstí na kterém se festival Bohemia JazzFest koná.

Cenu Bohemia Jazz Award 2014  obdrží Dr. Lonnie Smith.