facebook twitter LinkedIn spotify

ADAM TVRDÝ TRIO (CZ)Adam Tvrdý  - guitar
Miloš Klápště - bass guitar, upright bass
Marek Urbánek - drums


Adam Tvrdý je kytarista a skladatel s expresivním multižánrovým projevem. Ve svých interpretacích a improvizacích sleduje vlastní tvůrčí myšlenky a zároveň respektuje tradice a slovník daného hudebního stylu. Vedle jeho vlastní tvorby a projektů se také zúčastnil natáčení 
filmové hudby Ennia Morriconeho a Terrence Blancharda.  
http://adamtvrdy.com